ciało – świadomość ciała I ZDROWIA w pracy coacha

Jesienią, podczas IV zjazdu skupimy się na celach związanych ze zdrowiem i dbaniem o swoje ciało ? jak znalazł przed zimą J Poznasz metody pracy coachingowej, które bazują na świadmości ciała zarówno coacha jak i klienta. Doświadczysz jak wpływa włączenie świadomości ciała w proces coachingu na radzenie sobie ze stresem czy utrzymaniem balansu między ważnymi pełnionymi przez nas rolami życiowymi. IV zjazd został tak zaprojektowany, aby zintegrować zdobyte podczas całej AKADEMII kluczowe kompetencje coacha ICF i skutecznie przygotować do certyfikacji ICF ACC. Więcej informacji  -> ZDOBĄDŹ AKREDYTACJĘ!

KLUCZOWE OBSZARY MERYTORYCZNE:
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu / Radzenie sobie ze stresem / Dbanie o zdrowie / Wellness / Świadomość ciała w pracy coacha – 20 godz.

KLUCZOWE KOMPETENCJE ICF, które szczególnie rozwiniemy podczas wrześniowego zjazdu:

 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
 • Obecność coachingowa
 • Aktywne słuchanie
 • Bezpośrednia komunikacja
 • Budowanie świadomości

PROGRAM AKADEMII GREENCOACHING

WPROWADZENIE ? 4 WYMIAROWA PEŁNIA CZŁOWIEKA:

UMYSŁ ?> INTELEKT / EMOCJE ?> INTUICJA / WARTOŚCI ?> SENS / CIAŁO ?> ZDROWIE

 

I – INTELEKT ? ROZUMIENIE COACHINGU:

 1. 30 minutowa sesja coachingowa wg ICF
 2. Aktywne słuchanie
 3. Przekształcanie problemu w cel
 4. Pytania sięgające sedna
 5. Różnice między coachingiem a innymi formami wsparcia czy rozwoju terapia / szkolenie/ mentoring/ konsulting itp.
 6. Podstawowe założenia coachingu
 7. Tworzenie kontraktu na sesje i na proces coachingowy
 8. 11 kompetencji coacha ICF
 9. Narzędzia coachingu do ustalania priorytetów
 10. Podsumowanie: UMYSŁ ? świadome korzystanie z potencjału intelektualnego

II EMOCJE ? DECYZYJNOŚĆ W COACHINGU:

 1. Narzędzia coachingu do rozwoju wybranych kompetencji
 2. Narzędzia coachingu do budowania pewności siebie
 3. Opór przed zmianą ? jak sobie z nim radzić ?
 4. Narzędzia coachingu do realizacji dużych przedsięwzięć / projektów
 5. Narzędzia coachingu do zarządzania projektem
 6. Znaczenie wizualizacji w procesie zmiany
 7. Narzędzia coachingu do planowania
 8. Narzędzia coachingu do podejmowania decyzji
 9. Związki psychologii sportu z coachingiem
 10. Coaching jako praktyczne zastosowanie neurobiologii
 11. Podsumowanie: INTUICJA ? synergiczne ZASTOSOWANIE WIEDZY I EMOCJI

III WARTOŚCI ? ZAANGAŻOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W COACHINGU

 1. Znaczenie wartości, wizji i misji w budowaniu zaangażowania klienta i wydobywania jego ukrytych zasobów
 2. Narzędzia coachingu do uświadamiania i poszerzania misji i wizji klienta
 3. Zaawansowane narzędzia coachingu do budowania długofalowej motywacji
 4. Narzędzia coachingu do wydobywania wartości klienta
 5. Wartości organizacji vs wartości indywidualne klienta ? zaangażowanie czy konflikt ?
 6. Narzędzia coachingu rozwijające klienta w byciu autentycznym i spójnym z samym sobą
 7. Bycie w zgodzie z wizją siebie w świecie i przyszłości

IV CIAŁO ? ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA W PRACY COACHA

 1. Narzędzia coachingu wykorzystujące pracę z ciałem klienta ? praca w przestrzeni
 2. Dbanie o równowagę work ? life balance
 3. Metody coachingu wykorzystywane w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 4. Podsumowanie: work life balance
 5. 30 minutowa sesja egzaminacyjna, sesja mentorska
 6. Feedback rozwojowy od grupy i od coachów / mentorów