ICF oferuje trzy rodzaje akredytacji:

  • the Associate Certified Coach (ACC)
  • the Professional Certified Coach (PCC)
  • the Master Certified Coach (MCC)

Każde szkolenie Akademii GREENCOACHING zaprojektowane zostało i jest prowadzone przez certyfikowanych na poziomie PCC coachów ICF tak, aby spełnić wymagania stawiane przez International Coach Federation w zakresie standardów i etyki pracy coacha oraz kluczowych kompetencji coachingowych określonych przez ICF.

Dlatego uczestnictwo w Akademii GREENCOACHING skutecznie przygotowuje do akredytacji na coacha ACC ICF poprzez scieżkę Portfolio.

Szczegółowe informacje dotyczące tej możliwości – Ścieżka ACC poprzez Portfolio  – są na stronie ICF POLSKA: http://icf.org.pl/pl85,associated-certified-coach-acc.html