INTELEKT ? ROZUMIENIE ISTOTY COACHINGU

Wiosna w pełni! Na I-szym zjeździe otrzymasz fundamentalną wiedzę z zakresu coachingu zawodowego. Doświadczysz skuteczności kluczowych kompetencji coacha ICF takich jak aktywne słuchanie czy zadawanie pytań sięgających sedna. Poznasz strukturę pojedynczej sesji coachingowej a także na czym polega cały proces coachingowy. Przećwiczysz bardzo konkretne narzędzia, m.in. do ustalania celów, zarządzania czasem, ?

KLUCZOWE OBSZARY MERYTORYCZNE:
Podstawy sesji coachingowej / Formułowanie inspirujących i konkretnych celów / Koncentracja / Zarządzanie czasem – 20 godz.

KLUCZOWE KOMPETENCJE ICF, które szczególnie rozwiniemy podczas majowego zjazdu:

 • Aktywne słuchanie
 • Pytania sięgające sedna
 • Uzgodnienie kontraktu coachingu
 • Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coaching
 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta

Kończąc zjazd I będziesz dysponować umiejętnościami niezbędnymi do przeprowadzenia inspirującej rozmowy coachingowej ze swoim klientami.

PROGRAM AKADEMII GREENCOACHING

WPROWADZENIE ? 4 WYMIAROWA PEŁNIA CZŁOWIEKA:

UMYSŁ ?> INTELEKT / EMOCJE ?> INTUICJA / WARTOŚCI ?> SENS / CIAŁO ?> ZDROWIE

 

I – INTELEKT ? ROZUMIENIE COACHINGU:

 1. 30 minutowa sesja coachingowa wg ICF
 2. Aktywne słuchanie
 3. Przekształcanie problemu w cel
 4. Pytania sięgające sedna
 5. Różnice między coachingiem a innymi formami wsparcia czy rozwoju terapia / szkolenie/ mentoring/ konsulting itp.
 6. Podstawowe założenia coachingu
 7. Tworzenie kontraktu na sesje i na proces coachingowy
 8. 11 kompetencji coacha ICF
 9. Narzędzia coachingu do ustalania priorytetów
 10. Podsumowanie: UMYSŁ ? świadome korzystanie z potencjału intelektualnego

II EMOCJE ? DECYZYJNOŚĆ W COACHINGU:

 1. Narzędzia coachingu do rozwoju wybranych kompetencji
 2. Narzędzia coachingu do budowania pewności siebie
 3. Opór przed zmianą ? jak sobie z nim radzić ?
 4. Narzędzia coachingu do realizacji dużych przedsięwzięć / projektów
 5. Narzędzia coachingu do zarządzania projektem
 6. Znaczenie wizualizacji w procesie zmiany
 7. Narzędzia coachingu do planowania
 8. Narzędzia coachingu do podejmowania decyzji
 9. Związki psychologii sportu z coachingiem
 10. Coaching jako praktyczne zastosowanie neurobiologii
 11. Podsumowanie: INTUICJA ? synergiczne ZASTOSOWANIE WIEDZY I EMOCJI

III WARTOŚCI ? ZAANGAŻOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W COACHINGU

 1. Znaczenie wartości, wizji i misji w budowaniu zaangażowania klienta i wydobywania jego ukrytych zasobów
 2. Narzędzia coachingu do uświadamiania i poszerzania misji i wizji klienta
 3. Zaawansowane narzędzia coachingu do budowania długofalowej motywacji
 4. Narzędzia coachingu do wydobywania wartości klienta
 5. Wartości organizacji vs wartości indywidualne klienta ? zaangażowanie czy konflikt ?
 6. Narzędzia coachingu rozwijające klienta w byciu autentycznym i spójnym z samym sobą
 7. Bycie w zgodzie z wizją siebie w świecie i przyszłości

IV CIAŁO ? ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA W PRACY COACHA

 1. Narzędzia coachingu wykorzystujące pracę z ciałem klienta ? praca w przestrzeni
 2. Dbanie o równowagę work ? life balance
 3. Metody coachingu wykorzystywane w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 4. Podsumowanie: work life balance
 5. 30 minutowa sesja egzaminacyjna, sesja mentorska
 6. Feedback rozwojowy od grupy i od coachów / mentorów