Każde szkolenie zaprojektowane zostało i jest prowadzone przez certyfikowanych na poziomie PCC coachów ICF tak, aby spełnić wymagania stawiane przez International Coach Federation w zakresie standardów i etyki pracy coacha oraz kluczowych kompetencji coachingowych określonych przez ICF. Dlatego udział w Akademii GREENCOACHING skutecznie przygotowuje do akredytacji ACC ICF.

Atrakcyjna forma warsztatów czerpie z najlepszych praktyk promowanych przez Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK.

NA AKADEMII GREENCOACHING DOŚWIADCZYSZ:

  • demonstracji na forum grupy kilkunastu profesjonalnych sesji coachingowych realizowanych przez certyfikowanych coachów ICF
  • intensywnych ćwiczeń w parach aby samemu rozwinąć umiejętności praktycznego zastosowa-nia prezentowanych narzędzi coachingowych a także aby doświadczyć ich skuteczności na sobie
  • ciekawych wykładów i wyczerpujących dyskusji
  • samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych w parach/w trójkach z superwziją doświadczonego coacha ? już od pierwszego zjazdu
  • sesji coachingowych pomiędzy modułami, jako kontynuacji dla ćwiczeń realizowanych w trakcie kursu.

Uczestnicy będą tworzyć trzyosobowe zespoły, które regularnie ćwiczą prowadzenie sesji coachingowych, spotykając się osobiście lub pracując na odległość poprzez komunikatory typu skype. Pozwala to na uzyskanie płynności i pewności siebie w prowadzeniu sesji coachingowych a jednocześnie na rozwinięcie kompetencji wymaganych do certyfikacji w ICF.

Sposób realizacji programu opiera się w znacznym stopniu na gromadzeniu doświadczenia poprzez praktyczne zastosowanie sesji coachingowych – uczestnicy pomiędzy zjazdami prowadzą między sobą autentyczne, zakorzenione w ich realności zawodowej i prywatnej, sesje coachingowe.

Sytuacja szkoleniowa, indywidualne sesje coachingowe w trakcie szkolenia jak i pomiędzy zjazdami stworzą też okazję do usprawnienia wielu projektów zarówno tych prywatnych jak tych zawodowych. Będzie to idealna okazja do przyjrzenia się realizowanym projektom, wyciągnięcia wniosków z wdrożonych już kroków czy decyzji, powstanie też wiele nowych kreatywnych pomysłów i przedsięwzięć. Ponadto poprzez tak intensywną praktykę i własne doświadczenie uczestnicy będą mogli się sami przekonać o skuteczności działania sesji coachingowych.